1. slovenská liga žien, B.Bystrica sa vrátila na 1.miesto

1. slovenská liga žien, B.Bystrica sa vrátila na 1.miesto
1. Banská Bystrica 78:35 (43) 21 b
2. Partizánske       69:55 (14)  21 b (+3 zápasy)
3. Kysucké N/M    61:31 (30) 20 b (-1 zápas)
4. Michalovce       64:46 (18) 19 b (-1 zápasy)
5. Trenčín            79:59 (20)  18 b (+2 zápasy)
6. Lido Ba            56:51 (5) 15 b (+1 zápas)
7. Florpédo Ba     49:81 (-32) 12 b (+1 zápas)
8. Malacky           23:121 (-98) 0 b (+1 zápas)